mapa strony   |   kontakt   |

Ogłoszenie

Wersja archiwalna zmieniona dnia 06.04.2018
Dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego z siedzibą przy ul. T. Regera 6 w Cieszynie informuje, iż Muzeum planuje sprzedaż 98/100 udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Istebnej, oznaczonej jako działka 3025/2 obr. 1 objętej księgą wieczystą nr BB1C/00027296/4.

Nieruchomość posiada powierzchnię 0,6124 ha i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna oznaczona jest w części jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w części jako teren upraw polowych, łąk i pastwisk.Na nieruchomości znajdują się zabytki wpisane do rejestru zabytków, obejmujące zespół zabudowy który tworzą:
- budynek mieszkalny z około 1900 roku, drewniany, konstrukcji zrębowej
- budynek mieszkalny z około 1900 roku, drewniany, konstrukcji zrębowej
- budynek gospodarczy, drewniany
- studnia, z około 1930 roku, drewniana
- kompletny drzewostan, ścieżki i drogi dojazdowe, ogrodzenie
i w związku z tym decyzją konserwatora zabytków zakazany został fizyczny podział nieruchomości oraz rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów jak również budowa nowych. Nieruchomość nie posiada prawnie zagwarantowanego dostępu do drogi publicznej.

W związku z powyższym Muzeum informuje o możliwości składania ofert dotyczących zakupu udziału w nieruchomości przez podmioty, o których mowa w art. 2a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 1 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.).

Oferta powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę osoby zainteresowanej zakupem, dane kontaktowe obejmujące adres do korespondencji oraz numer telefonu oraz podpis osoby fizycznej lub osoby uprawnionej do reprezentacji osoby prawnej.

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Muzeum w terminie do 19 kwietnia 2018 r.

Cena zbycia udziału zostanie ustalona na podstawie negocjacji z podmiotami, które złożyły ofertę.

Celem uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numer telefonu 601 912 880- osoba do kontaktu Pan Edward Jagosz.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Sławomir Szewieczek
Dokument z dnia: 06.04.2018
Dokument oglądany razy: 68
Opublikował: Sławomir Szewieczek
Publikacja dnia: 06.04.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl